Next "trip" and next hospital... this time in Parede. We spent there half day, waiting and playing cards in a waiting room :)
Następna "wycieczka" i następny szpital... tym razem w Parede. Spędziliśmy tam pół dnia, czekając i grając w karty w poczekalni :)