12 lipca 2012, 22:14 Komentuj (0)

Lisbon-Couch Time
This is Antonio's flat, where we stay during our first days in Lisbon because we had a lot of problems with finding a place to live...but its a long story...
To jest mieszkanie Antonia, w którym spędziłyśmy nasze pierwsze dni w Lizbonie ponieważ miałyśmy dużo problemów ze znalezieniem miejsca do życia...ale to jest długa historia...
With greetings for Antonio :)
Z pozdrowieniami dla Antonia :)

12 lipca 2012, 22:05 Komentuj (0)

First day in Lisbon :) The Santo Antonio on Alfama...
Pierwszy dzień w Lizbonie :) Tak obchodzone jest święto Santo Antonio na Alfamie, czyli dzielnicy Lizbony...