30 sierpnia 2012, 02:45 Komentuj (0)

Walking around Lisbon with crutches isn't so easy...
Spacer po Lizbonie z kulami nie należy do najłatwiejszych rzeczy...

But we had a lot of time for visiting our street :)
Ale przynajmniej miałyśmy czas na zwiedzanie naszej ulicy :)

16 sierpnia 2012, 19:40 Komentuj (0)

Podstawowe kryteria, które musi spełniać tradycyjna restauracja w Portugalii:
- żaby- do odstraszania cyganów,
- wiszące presunto (czyli szynka),
- beczki z winem, tudzież po nim,
- stare radio,
- wiatrak,
- zegar,
- lampa na owady,
- i oczywiście kalendarz z nagimi paniami ;)

01 sierpnia 2012, 21:29 Komentuj (0)

Jardim Botanico da Ajuda (on Calçada da Ajuda)01 sierpnia 2012, 02:43 Komentuj (0)

Nasza dzielnica, na której mieszkamy, Belém znajduje się w zachodniej części Lizbony. Jest tu dobry dojazd z centrum zabytkowymi, żółtymi tramwajami i licznymi autobusami. Jest to jedno z turystycznych miejsc na mapie Lizbony.
Our district Belém is on the west part of Lisbon...

Mosteiro dos Jerónimos, Praça Império, Lisboa


Jardim do Praça Império, Lisboa


Planetário Calouste Gulbenkian, Praça Império, Lisboa


'Lisbonlovers' :)


Torre de Belém (Wieża Belém/ Tower Belém), Avenida de Brasília, Lisboa


Padrão dos Descobrimentos (Pomnik Zdobywców/Monument to the Discoveries), Avenida de Brasília, Lisboa
Nawierzchnia przy pomniku
31 lipca 2012, 21:25 Komentuj (0)

Jardim Botanico Tropical (Tropical Botanic Gardens)
Largo Jeronimos, Lizbona12 lipca 2012, 23:04 Komentuj (0)

Our flat on Ajuda. After one month searching for something near our company and being homeless we finally find our place in Lisbon. Thanks to Margarida for help :)
Nasze mieszkanie jest w dzielnicy Ajuda. Po ponad miesiącu spędzonym na szukaniu czegoś blisko naszej firmy i byciu bezdomnymi, w końcu znalazłyśmy nasze miejsce w Lizbonie. Dziękujemy Margaridzie za pomoc :)


During first 2 weeks we share the room
Przez pierwsze 2 tygodnie dzieliłyśmy jeden pokójOur kitchen with a wonderful view from the window!
Nasza kuchnia z przepięknym widokiem z okna!

Natalia's room
Pokój NataliiEdyta's room
Pokój Edyty

Views from our rooms...
Widoki z naszych pokoi...

When we move in the shower was broken, so we borrow one from our company :D
Kiedy się wprowadziłyśmy, słuchawka prysznicowa była zepsuta, więc pożyczyłyśmy z firmy :DTo not forget where we live after the party! ;)
Żeby nie zapomnieć gdzie mieszkamy, po imprezie! ;)